Hoe gaat “Stichting ’t oude ambacht” om met uw persoonsgegevens?


“Stichting ’t oude ambacht” kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze heeft verstrekt bij het invullen van het inschrijvingsformulier of indien u als vrijwilliger meewerkt aan de evenementen van “Stichting ’t oude ambacht”.

De volgende persoonsgegevens worden door “Stichting ’t oude ambacht” verwerkt:

  1. Uw voor- en achternaam
  2. Adresgegevens
  3. Uw telefoonnummer
  4. Uw mailadres

WAAROM “Stichting ’t oude ambacht” DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT


“Stichting ’t oude ambacht” verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch/per email of per post contact met u op te kunnen nemen. “Stichting ’t oude ambacht” gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van het organiseren van braderie en kerstmarkt de gegevens worden niet gedeeld met derden.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

“Stichting ’t oude ambacht” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

“Stichting ’t oude ambacht” verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar “info@braderiemaaskantje.nl.” Stichting ’t oude amabacht” zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

“Stichting ’t oude ambacht” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op. Info@braderiemaaskantje.nl