Vanaf september kunt u zich aanmelden voor de Kerstmarkt

Aan inschrijving kan geen recht op definitieve deelname worden ontleend. Na uw volledige en correct ingevulde inschrijving ontvangt u de bevestiging van uw inschrijving met verzoek het verschuldigde bedrag over te maken op de bankrekening van Stichting “t oude ambacht”. Na ontvangst van de betaling ontvangt u de definitieve bevestiging van uw deelname.