Doel van Stichting ’t Oude Ambacht:

Het bevorderen van de het gemeenschapsleven in het Maaskantje te St Michielsgestel door het organiseren, steunen en bundelen van manifestaties en activiteiten op het gebied van cultuur en / of sport.
Zoals: Oude Ambachtenmarkten, molenfestiviteiten, braderieën, volksfeesten.
Met: Samenwerking van de gemeentelijke overheden
Ten behoeve van: In Den Dungen / Maaskantje bestaande verenigingen en instellingen.

Historie van Stichting ’t Oude Ambacht

1975   De Molenfeesten werden gehouden in 1975 mede door 145 jaar bestaan en renovatie van de Dungense molen
1978   Stichting ’t oude ambacht is opgericht op 26 april 1978 met een batig saldo van f 100, ontstaan uit de organisatie van de molenfeesten.
1980  Een maquette van de Dungense Molen krijgt een plaats in de bestrating op de hoek van het Maaskantje met de Brouwerstraaat

1982  Het Bakhuske (naar ontwerp van P. Bross, welke nu nog aan het Maaskantje woont) komt in de St. Jacobusstraat tot stand, mede op initiatief van bakker Broer Minkels, welke weer op de ouderwetse manier (o.a. met behulp van “musters”, en “scheuter”, “roakelijzer, en “dweil”, e.d.) brood kan worden gebakken.

 

 

 

 

1989 Plaatsen bronzen beeld van een bakker met scheurter op de hoek van de St.Jacobusstraat met het Maaskantje, van de Haarense kunstenaar Ton Buijnsters

 

 

 

 

1989 Oprichting Kunstwacht ten behoeve van het onderhoud van de kunstschatten van het Maaskantje.

2007 Restauratie buitenkant Bakhuske aan de St. Jacobusstraat

2009 Oven bakhuske hersteld in het Bakhuske aan de St. Jacobusstraat

2014  Jubileum: 40e braderie